Bilder från utställningar

Bilder från utställningen i Höör den 22 september 2007 

Klicka på bilderna för att se dom i större format.

S*Millenniums Nokia blev Ex 1 :-)
S*Fridalas Cedrus blev Internationell Premier :-))
Grattis till S*Just Catnap's Fabia som blev Ex 1, BIV-T & Nominerad!!!

-Vackra Fabia igen ;-)

Fabia bor hos Gunnel som har S*Fridalas

Cedrus hos domare Vesna Risnar Resetic för bedömning :-)

-Är hon inte vacker? :-)

S*Mylingens Winema

2